Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

Uzupełniane są stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej w charakterze żołnierzy zawodowych.

Żołnierze rezerwy deklarujący chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z życiorysem.

Ewentualne powołanie realizowane będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U.2015.1299 j.t.)

 

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej w charakterze żołnierza zawodowego będzie przebiegała na zasadach określonych w ustawie  z dnia 11 września 2003 r. o służbie  wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t.)

 

Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu osobiście lub pod numerem tel. 261-137-365; 261-137-352.

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137353
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl