Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Zgodnie z § 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2017 poz.626) do zadań wojskowych komendantów uzupełnień należy:


1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

2) administrowanie rezerwami osobowymi;

3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;

4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;

5) udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

6) gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;

7) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;

8) promocja obronności i służby wojskowej.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

    
  • BIP