Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOŁA PODOFICERSKA
Nabór kandydatów na potrzeby WOT.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu ogłosiła nabór kanadydatów do WOT.

Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję o naborze kandydatów na podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej. Kandydaci mogli składać wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU do 15 listopada 2017r.

Do służby może by powołana osoba:
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- niekarana za przestępstwa umyślne,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
- posiadająca wiek co najmniej 18 lat.

Więcej informacji na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu.

Decyzja Nr 167MON w sprawie naboru do szkoly pdf WOT

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137353
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl