Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SYSTEM SZKOLENIA

Szkolenie realizowane będzie w okresie 6 miesięcy, zgodnie z zatwierdzonym programem i obejmuje trzy etapy:

Szkolenie zapoznawcze obejmuje:

przyjęcie i wyposażenie kandydatów, szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych, spotkanie z przedstawicielami ŻW, psychologiem, oficerem wychowawczym, radcą prawnym.

W tym etapie nauczymy Cię zasad funkcjonowania na terenie obiektów wojskowych. Poznasz również podstawowe zasady.

Pamiętaj, że przed przysięgą nie będziesz opuszczał koszar.

Szkolenie podstawowe – indywidualne obejmuje:

regulaminy, kształcenie obywatelskie, profilaktykę i dyscyplinę wojskową, szkolenie bojowe (taktyka, szkolenie ogniowe, rozpoznanie, szkolenie inżynieryjno–saperskie, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna obrona przeciwlotnicza, łączność, terenoznawstwo, ochrona i obrona obiektów, wychowanie fizyczne, szkolenie medyczne, logistyczne, prawne).

W tym etapie poznasz wojskowego abecadło - podstawy czyniące z Ciebie żołnierza.

Szkolenie podstawowe zakończone jest egzaminem oceniającym Twoje indywidualne umiejętności – jeżeli oblejesz  - idziesz do cywila.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie prowadzenia operacji specjalnych obejmuje:

prowadzenie rozpoznania specjalnego, działanie w terenie zurbanizowanym, działanie w warunkach izolacji, budowę i użytkowanie sprzętu wojskowego, pirotechnikę, wspinaczkę, gotowości mobilizacyjną i bojową.

W tym etapie nauczymy Cię absolutnych podstaw z zakresu prowadzenia operacji specjalnych. Ten etap szkolenia da Ci najwięcej satysfakcji ale uważaj - nie każdy kandydat do tego etapu dotrze. Nie dopuścimy Cię do tego etapu jeśli nie ukończysz etapu szkolenia podstawowego.

Szkolenie specjalistyczne kończy się egzaminem, po zdaniu którego zostaniesz skierowany do pełnienia służby zawodowej w pododdziałach dowodzenia, zabezpieczenia i wsparcia w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

    
  • BIP