Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SYSTEM SZKOLENIA

Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej będzie realizowane:

 •     na potrzeby korpusu oficerów w uczelniach wojskowych,
 •     podoficerów w szkołach podoficerskich,
 •     szeregowych w ośrodkach szkolenia i w jednostkach wojskowych.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze otrzymają tytuły podchorążego, jeżeli będą kształcili się na oficerów, kadeta, jeżeli będą kształcili się na podoficerów lub elewa, jeżeli będą kształcili się na szeregowych.

Okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona
w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) będzie jednakowe dla wszystkich.
W kolejnych okresach szkolenia kandydaci na oficerów zostaną przygotowani do wykonywania obowiązków na stanowiskach dowódcy plutonu bądź równorzędnych, natomiast kandydaci na podoficerów na stanowiskach dowódcy drużyny bądź równorzędnych. Kandydaci do korpusu szeregowych przeznaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia będą objęci szkoleniem specjalistycznym.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej będzie zakończone egzaminem. Osobom, które ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym oraz złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i podpisały kontrakt z dowódcą JW, wojskowi komendanci uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych,
w których będą pełnić służbę w ramach NSR na podstawie podpisanego kontraktu.

Ponadto będą mianowani: podchorążowie na stopień kaprala, kadeci na stopień starszego szeregowego. Mianowanie na pierwszy stopień oficerski lub podoficerski, będzie mogło nastąpić po odbyciu odpowiedniej ilości dni ćwiczeń wojskowych.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

  
 • BIP