Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Głównym zadaniem szkolnictwa wojskowego jest przygotowanie przyszłych dowódców oraz specjalistów o niezbędnym zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętnościach zawodowych, skutecznie działających w warunkach bojowych i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

O przyjęcie do szkoły wojskowej do może ubiegać się osoba:

 1. niekaralna sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 4. mająca ukończone 18 lat;
 5. posiadająca wykształcenie:
 1. średnie do Szkół Podoficerskich
 2. średnie z maturą do Akademii i Wyższych Szkół Oficerskich,
 3. wyższe (II stopnia) do Studium Oficerskiego.

Kandydat na studia wojskowe składa wniosek do Komendanta-Rektora wybranej uczelni wojskowej (do Dyrektora Departamentu Kadr MON w przypadku studiów wojskowych medycznych), natomiast kandydat do Szkoły Podoficerskiej i Studium Oficerskiego składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON.


Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami kandydat kierowany jest na badania do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w celu stwierdzenia braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Po spełnieniu powyższych warunków kandydaci kierowani są na egzaminy wstępne, które obejmują:

 1.     test sprawności fizycznej;
 2.     test z języka angielskiego;
 3.     rozmowę kwalifikacyjną;

Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

  
 • BIP