Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odprawa mieszkaniowa
Zasady naliczania wysokości odprawy mieszkaniowej nie ulegną zmianie

 

W związku z pojawiającą się w środowisku wojskowym pogłoską o zmianach w sposobie naliczania odprawy mieszkaniowej, należy podkreślić, iż zgodnie z treścią oświadczenia  Rzecznika Prasowego Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.12.2010 r. (źródło: strona internetowa Ministerstwa Obrony Narodowej - http://www.mon.gov.pl/) nie planuje się obecnie zmiany istniejącego stanu prawnego ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zmiany sposobu wyliczania wysokości odprawy mieszkaniowej. 

 

Nowe, znacznie  wyższe niż dotychczas wypłacane kwoty odprawy mieszkaniowej to efekt zapisów obowiązującej od 01 lipca 2010r. nowelizacji ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

 

Zgodnie  z aktualnym stanem prawnym wysokość odprawy mieszkaniowej wynosi 3% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową i nie może być niższa niż 45% oraz wyższa niż 80% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego. Wartość przysługującego lokalu mieszkalnego jest iloczynem:

- wskaźnika 1,66

- maksymalnej powierzchni użytkowej podstawowej przypadającej na jedną normę

- 12 m2 , a w przypadku  gospodarstwa jednoosobowego norma wynosi nie mniej niż 16 m2

- ilości norm przysługujących wnioskodawcy w dniu wydania decyzji o wypłacie odprawy oraz zmienianego co kwartał

- wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do  użytkowania w poprzednim kwartale, określanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Powyższa wartość  jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym GUS,  w drugiej połowie drugiego miesiąca po każdym kwartale

Uzyskanie informacji w zakresie przysługującej odprawy mieszkaniowej jest możliwe  na stronie http://www.wam.net.pl/ w zakładce odprawa mieszkaniowa - sposób obliczenia odprawy mieszkaniowej

Do dyspozycji żołnierzy w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji uprawnień mieszkaniowych  pozostają pracownicy Agencji w Biurze Prezesa i oddziałach regionalnych .

 

Michał Świtalski

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

    
  • BIP