Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NALEŻNOŚCI I UPRAWNIENIA

1) Wynagrodzenie
W okresie pełnienia służby kandydackiej będziesz otrzymywał uposażenie zasadnicze w wysokości 20% najniższego uposażenia (szeregowego zawodowego) tj. na chwilę obecną 640,00 zł netto. Kwotę tą będziesz otrzymywał w trakcie szkolenia jako kandydat na żołnierza zawodowego. Pamiętaj - to nie jest uposażenie żołnierza zawodowego!

Oprócz tego, jeśli spełnisz warunki określone w odrębnych przepisach możesz otrzymać:

  • nagrody,
  • zapomogi,
  • należności z tytułu podróży służbowych,
  • zasiłki pogrzebowe oraz inne związane z tym należności.

2) Urlop
Przysługuje Ci urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni kalendarzowych za każdy pełny miesiąc nauki.

Uwaga: urlop jest udzielany po zakończeniu szkolenia w Ośrodku Szkolenia.

W szczególnych przypadkach możesz liczyć na urlop okolicznościowy w wielkości do 5 dni.

PAMIĘTAJ: do chwili złożenia przysięgi wojskowej nie będziesz mógł opuszczać koszar!

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

    
  • BIP