Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY PRZESZKALANIA

PRZESZKOLENIE KURSOWE

Przeszkolenie kursowe jest jedyna formą podnoszenia kwalifikacji oraz uzyskania stopnia wojskowego oficera i podoficera przez żołnierzy rezerwy. Jego głównym celem jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstaw do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

Na kurs oficerski skierowany może być wyłącznie:

 • żołnierz rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, który odbył czynną służbę wojskową, posiada nadany przydział mobilizacyjny i nie jest karany;
 • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa, w której żołnierz rezerwy odbywał czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
 • w korpusie osobowym Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa  dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową,w której będą szkoleni;
 • wiek pozwalający na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

Na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy jeżeli:

 • spełniają warunki do mianowania na stopień kaprala oraz wyższy w korpusie podoficerskim określone w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe;
 • wiek pozwalający na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat;
 • odbyli: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne;
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym będą szkoleni w czasie kursu;
 • w korpusie osobowym Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową,w której będą szkoleni.

PLAN KURSÓW PRZESZKALANIA KADR REZERWY W 2018 ROKU dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Rodzaj kursu Termin przeprowadzenia kursu
Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa OFICERSKI 19.02. – 11.05. 2018r.
Akademia Wojsk Lądowych Wrocław OFICERSKI 08.01. – 30.03. 2018r.
Akademia Wojsk Lądowych Wrocław OFICERSKI 09.04. – 29.06. 2018r.
Akademia Wojsk Lądowych Wrocław OFICERSKI 03.09. – 23.11. 2018r.
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych Poznań PODOFICERSKI 24.09. – 07.12. 2018r.
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych Poznań PODOFICERSKI 24.09. – 07.12. 2018r.
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej Ustka PODOFICERSKI 24.09. – 07.12. 2018r.

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek o odbycie ćwiczeń wojskowych w trybie  ochotniczym do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu.  (wzór wniosku do pobrania).

UWAGA:
Zgodnie z art. 101a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1430 ) złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.  Do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

 logoWORDNormy z WF.

logoWORDWniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy w trybie ochotniczym.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Oświęcimiu, ul. Orzeszkowej   9, tel. 26 113 73 76 lub 26 113 73 55

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137353
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl