Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Korespondencja elektroniczna

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że nie bedą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów okreslonych w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.). Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu "podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji elektronicznej powinna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 
 
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

    
  • BIP