Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

 ul. Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel.: (26) 113-73-54
fax: (26) 113-73-60

e-mail: wku.oswiecim@ron.mil.pl

 ____________________________

  Czas pracy WKU:

 Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje obywateli w sprawach petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1100 do 1500 oraz poprzez osobę upoważnioną od godz. 1500 do 1700. Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, wówczas przyjmowanie skarg, wniosków i petycji odbywa się następnego dnia w tych samych godzinach.

 

 Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie osobiście przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1400 do 1630 (jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, to Szef WSzW przyjmuje dnia nastepnego), lub w innym terminie uzgodnionym z sekretariatem WSzW. 

     ____________________________

Kancelaria

fax (26) 113-73-60

 

 

*UWAGA*
Przed wysłaniem wiadomości proszę
 zapoznać się z uwagami zawartymi w dziale
"KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA"

 _____________________________

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

    
  • BIP