Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ĆWICZENIA WOJSKOWE

ZGŁOŚ  SWÓJ  AKCES DO UCZESTNICTWA W ĆWICZENIACH WOJSKOWYCH.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu prowadzi nabór ochotników na ćwiczenia wojskowe.
Aby skorzystać z zalet prezentowanej oferty należy zgłosić swój akces do uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2015 poz. 321) informujemy, że żołnierze rezerwy zameldowani na terenie powiatu chrzanowskiego, oświęcimskiego, myślenickiego i wadowickiego,  którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych w trybie ochotniczym proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu, celem złożenia wniosku o ochotnicze odbycie ćwiczeń wojskowych. Wzór wniosku do pobrania we wzorach dokumentów. Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają Państwo pod nr tel. 26 113 73 76  lub 26 113 73 67   bądź osobiście w siedzibie WKU.

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani ochotnicy (żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy) w wyniku ochotniczego zgłoszenia się - art. 101 ust. 4 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015 poz. 827 z późn. zm).

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń wojskowych według posiadanego stopnia wojskowego.

W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, żołnierzowi rezerwy przysługuje świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnice pomiędzy utraconym wynagrodzeniem a otrzymanym z wojska uposażeniem.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu informuje,  że obecna  stawka za jeden dzień ćwiczeń żołnierzy rezerwy jest uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. 2017 poz. 171)

Lp. Stopień wojskowy Procent najniższego uposażenia Kwota w zł do wypłaty (na rękę)
1 generał (admirał) 13,40 428,80
2 generał broni (admirał floty) 11,20 358,40
3 generał dywizji (wiceadmirał) 9,60 307,20
4 generał brygady (kontradmirał) 7,90 252,80
5 pułkownik (komandor) 7,00 224,00
6 podpułkownik (komandor porucznik) 5,90 188,80
7 major (komandor podporucznik) 5,10 163,20
8 kapitan (kapitan marynarki) 4,50 144,00
9 porucznik (porucznik marynarki) 4,25 136,00
10 podporucznik (podporucznik marynarki) 4,20 134,40
11 starszy chorąży sztabowy 3,95 126,40
12 starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 3,85 123,20
13 chorąży (chorąży marynarki) 3,70 118,40
14 młodszy chorąży (mł. chorąży marynarki) 3,60 115,20
15 starszy sierżant (starszy bosman) 3,50 112,00
16 sierżant (bosman) 3,45 110,40
17 tonowy (bosmanmat) 3,35 107,20
18 starszy kapral (starszy mat) 3,30 105,60
19 kapral (mat) 3,25 104,00
20 starszy szeregowy (starszy marynarz) 2,95 94,40
21 szeregowy (marynarz) 2,85 91,20

logoWORDWzór wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierza rezerwy w trybie ochotniczym.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137354
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl

    
  • BIP