Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
BATALION REPREZENTACYJNY WP

baner_brepr_wp

  1. Służba wojskowa w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie to:
   • prestiż związany z reprezentowaniem Wojska Polskiego przed głowami państw i szefami rządów
   • udział w najważniejszych uroczystościach w kraju i za granicą
   • atrakcyjne możliwości rozwoju osobistego i służbowego
  2. Należności finansowe dla żołnierza zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie dla korpusu szeregowych
L.p.  Wyszczególnienie  Szeregowy  Starszy szeregowy
Kwota zł. brutto Kwota zł. netto Kwota zł. brutto  Kwota zł. netto
 1  Miesięczne uposażenie zasadnicze 3 200,00 2 624,00 3 270,00 2 681,00
 2  Dodatek służbowy
(z tytułu pełnienia służby w pododdziałach reprezentacyjnych)
 300,00  246,00  300,00  246,00
 3  Świadczenie mieszkaniowe  900,00 900,00  900,00  900,00
 Razem uposażenie miesięczne  4 400,00  3 770,00  4 470,00  3 827,00

  Inne należności finansowe:

L.p.  Wyszczególnienie  Szeregowy  Starszy szeregowy
Kwota zł. brutto Kwota zł. netto Kwota zł. brutto  Kwota zł. netto
 1 Dodatek za długoletnią służbę
(od 3% po 3 latach służby wojskowej następnie 6%, 9%, 12%, 15%)
96,00 78,00 98,00 80,00
 2  Dodatkowe uposażenie roczne
(płatne w I kwartale następnego roku kalendarzowego w wysokości 1/12 uzyskanego  uposażenia w danym roku za który przysługuje dodatkowe uposażenie roczne)
3 500,00  2 870,00  3 570,00  2 927,00
 3  Gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości  1 120,00 918,00  1 120,00  918,00
 4  Równoważnik mundurowy nieopodatkowany, płatny w m-cu kwietniu każdego roku  ok. 2000,00 ok. 2000,00  ok. 2000,00 ok. 2000,00
 5 Dodatek za pełnienie nieetatowych służb w wysokości 50,00 zł za każdą służbę śr.150,00 śr.123,00  śr.150,00  śr.123,00
Ponadto Batalion Reprezentacyjny WP zapewnia:
 • Bezpłatne zakwaterowanie na terenie koszar;
 • Bezpłatne wyżywienie podczas ćwiczeń, kursów, praktyk i podróży służbowych;
 • Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu
Elizy Orzeszkowej 9
32-600 Oświęcim
tel. 261137353
fax. 261137360
wku.oswiecim@ron.mil.pl